Technologieën

METIP is het innovatiecentrum waar bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samenwerken aan innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie. Zo komen we binnen METIP onder meer tot nieuwe robotica en software. Tot innovatieve toepassingen van dronetechnologie in de on- en offshore. En tot de doorlopende ontwikkeling van VR & AR voor trainingsdoeleinden in de maritieme sector. Samen met onze partners zetten wij samenwerkingsprojecten op die betrekking hebben op de volgende domeinen:

Hoofddomeinen

Immersive

METAVERSE, Immersive Technologies

Digitalisation

Digitization, Data Science, Internet of Things

Unmanned

Unmanned Systems, Aerial Vehicles, UAV (drones), Remotely Operated Vehicls ROV’s & Robotics

AM/3D-printing

Additive Manufacturing
|
Technologieën
Alle projecten
Immersive

Maginex is verzamelplek en ontwikkel platform waar alle XR content samen komt en beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijsland en bedrijfsleven.

XR
Digitalisation

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder ...

Immersive

XR-campus is de gamestudio van de marine als onderdeel van het Simulatie Centrum Maritiem. Samen met coaches uit de game-industrie worden de nieuwste Virtual Reality (VR)-techno...

VRAR
Digitalisation

Het gezamenlijk verkennen, onderzoeken, innoveren, ontwikkelen, exploreren, valideren, toepassen en exploiteren van (aspecten van) 3D FOTOGRAFIE en METAVERSE concepten en standa...

3D imaging
Unmanned

AirHub BV, DroneQ Aerial Services BV en METIP werken vanaf augustus 2019 samen aan de totstandkoming van een ‘maritime drone command centre’ (MDCC) dat de naam “DronePort Den He...

Digitalisation

Energy Reinvented Community (ERC) en de focusgroep Digitale Energie ondersteunen het ecosysteem, activiteiten en programma’s van het METIP.

DronesDatascience
Unmanned

The scope of the framework is a cooperation and collaboration between the three parties to research, to develop the deployment and exploration, to innovate the technical applica...

DronesHydrogen
Unmanned

Deck180, ControlTalent.Net en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een Afsprakenkader ondertekend op grond waarvan zij in het Maritime Emerging & Enabling Technol...

Drones
Digitalisation

Het Afsprakenkader tussen Booomtag® en METIP heeft betrekking op het toepassen van NFC-technologie (Near-Field Communication) en richt zich op het opschalen van duurzame bedrijf...

Digitalisation

AyeAye® is de unieke alles-in-één bootcomputer die meer dan 20 maritieme producten combineert in één slimme robuuste oplossing. De AyeAye® is bijzonder geschikt voor zeiljachten...