Smart maintenance

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder meer het thema data driven predictive maintenance in relatie tot de sterk aanwezige maritieme sector.
Betrokken projectpartners
|
Smart maintenance

Techport heeft – fysiek 50km zuidwaarts, maar actief in heel Noord-Holland – een infrastructuur, netwerk en aanpak ontwikkeld die moet leiden tot kennisdisseminatie en adaptatie van Smart Maintenance binnen de maak- en onderhoudsindustrie en aanverwante sectoren. Vanuit dat uitgangspunt willen Techport en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vanuit het METIP deze twee ambities verenigen en samen optrekken in aanpak, netwerk en propositie, aangevuld met andere relevante netwerken op dit terrein, zoals het Smart Industry Fieldlab TechValley-NH in Alkmaar. Techport en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben daartoe een samenwerkingsvoorstel ondertekend.

Gekozen is voor een pragmatische aanpak (klein beginnen, snel resultaten halen), bestaande uit de stappen en onderdelen:

1. Kennisopbouw

  1. Organiseren kennissessies op specifieke Smart Maintenance thema’s (bijv. digital twinning, sensortechnologie, platformtechnologie, intellectual property, AR/VR toepassingen) of op basis van ervaringen uit andere sectoren of industrieën (aerospace, maakindustrie, logistiek, chemie);
  2. Deelname aan trainingen Smart Maintenance (Masterclass Smart Maintenance)

 

2. Projectverkenning

 1. Inventariseren potentie voor samenwerkingsprojecten op basis Smart Maintenance gerelateerde vraagstukken binnen Koninklijke Marine;
 2. Inventariseren Smart Maintenance vraagstukken bij overige asset owners, producenten in Kop van Noord-Holland;
 3. Inventariseren testwensen proefinstallatie Fieldlab Smart Maintenance Techport of koppeling R&I Centre InHolland en inhoud Techport Innovation Centre
 4. Organiseren een of meerdere Innovation Tribes3 op basis van een of meerdere gedefinieerde vraagstukken

 

3. Projectuitvoering

 1. Opzetten ontwikkelconsortium (bedrijven uit regio NHN, Techportbedrijven, kennisinstellingen, );
 2. Definieren en uitvoeren use cases waarbinnen asset owners de nieuwste sensortechnieken kunnen beproeven in pilots met een goede business case
 3. Kennisdissiminatie : opschalen van test omgeving naar organisatie, o.a met (door)ontwikkeling

 

Techport is het netwerk van meer dan 70 scholen, bedrijven en overheden en is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Onze ambitie is om in 2030 dé excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te zijn. We werken samen aan innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Gerelateerde projecten
Digitalisation

Het gezamenlijk verkennen, onderzoeken, innoveren, ontwikkelen, exploreren, valideren, toepassen en exploiteren van (aspecten van) 3D FOTOGRAFIE en METAVERSE concepten en standa...

3D imaging
Digitalisation

Energy Reinvented Community (ERC) en de focusgroep Digitale Energie ondersteunen het ecosysteem, activiteiten en programma’s van het METIP.

DronesDatascience
Digitalisation

Het Afsprakenkader tussen Booomtag® en METIP heeft betrekking op het toepassen van NFC-technologie (Near-Field Communication) en richt zich op het opschalen van duurzame bedrijf...

Digitalisation

AyeAye® is de unieke alles-in-één bootcomputer die meer dan 20 maritieme producten combineert in één slimme robuuste oplossing. De AyeAye® is bijzonder geschikt voor zeiljachten...