Techport

Projectpartner
|
|
Techport

Techport is het netwerk van meer dan 70 scholen, bedrijven en overheden en is actief in de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern. Onze ambitie is om in 2030 dé excellente economische regio van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie te zijn. We werken samen aan innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Samenwerking METIP

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder meer het thema data driven predictive maintenance in relatie tot de sterk aanwezige maritieme sector. Techport heeft – fysiek 50km zuidwaarts, maar actief in heel Noord-Holland – een infrastructuur, netwerk en aanpak ontwikkeld die moet leiden tot kennisdisseminatie en adaptatie van Smart Maintenance binnen de maak- en onderhoudsindustrie en aanverwante sectoren. Vanuit dat uitgangspunt willen Techport en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vanuit het METIP deze twee ambities verenigen en samen optrekken in aanpak, netwerk en propositie, aangevuld met andere relevante netwerken op dit terrein, zoals het Smart Industry Fieldlab TechValley-NH in Alkmaar. Techport en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben daartoe een samenwerkingsvoorstel ondertekend.

 

Projecten
Digitalisation

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder ...