Digitalisation

Digitization, Data Science, Internet of Things

METIP: brengt kennis en praktijk bijeen voor de maritieme, mariene en offshore energiesector.

Ontwikkeling van opkomende digitale technologieën voor de verduurzaming en optimalisering van de offshore activiteiten.

De offshore sector wil en moet verduurzamen. Bedrijven en organisaties in de maritieme, mariene en offshore energiesector willen de CO2 voetafdruk van hun activiteiten op zee verlagen. Tegelijk willen zijn hun logistieke activiteiten optimaliseren. Opkomende digitale technologieën kunnen een belangrijke bijdrage hieraan leveren.

Slimme oplossingen voor de maritieme, mariene en energiesector

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park (METIP) brengt kennis bijeen om slimme oplossingen voor de offshore sector te ontwikkelen. Hiermee kunnen de maritieme, mariene en offshore energiesector hun doelen realiseren op het gebied van verduurzaming en optimalisering van hun activiteiten. Belangrijke operationele en logistieke processen op zee kunnen duurzamer, veiliger, goedkoper en efficiënter uitgevoerd worden. Zo wordt kennis van onbemande roboticatechnologie ingezet voor de ontwikkeling van onbemande voertuigen boven en onder het water, zoals drones, zelfvarende vaartuigen en onbemande onderwater vaartuigen. Kennis van VR/AR technologieën maken voorspellend onderhoud en inspecties, reparaties of modificaties op afstand mogelijk. Dit is slechts een greep uit de oplossingen die METIP helpt te realiseren.

Pionieren, verbinden en faciliteren

METIP wil een voortrekker zijn in de ontwikkeling van opkomende digitale technologieën.

  • Als pionier brengt METIP gebruikers, aanbieders, uitvoerders en de overheid bijeen om samen opkomende digitale technologieën verder te ontwikkelen die de maritieme, marine en offshore (logistieke) activiteiten kunnen verduurzamen en optimaliseren.
  • Als verbinder maakt METIP het mogelijk dat digitale oplossingen, zoals robotica en software, geschikt worden gemaakt voor toepassing in de praktijk. Hiermee kan de sector de logistieke activiteiten op zee verduurzamen en efficiënter inrichten, kostenbesparingen behalen en de veiligheid bevorderen.
  • Als facilitator begeleidt METIP de ontwikkeling van opkomende technologieën vanaf prototype tot aan het moment dat het als commercieel product de markt op kan. METIP onderzoekt en organiseert zo nodig de financiering, faciliteert in de disseminatie van de ontwikkelingen en de voortgang, en ondersteunt in de belangenbehartiging voor het aanpassen van wet- en regelgeving om de nieuwe toepassingen in de praktijk te mogen gebruiken.

Kennis en praktijk onder één dak

In een als broedplaats fungerende locatie op de voormalige marinewerf in Den Helder brengt METIP gebruikers, technologieontwikkelaars, uitvoerders en de overheid bijeen.

  • Voor het praktisch toepasbaar maken werkt METIP intensief samen met uitvoerders en onderwijsinstellingen uit de regio – voornamelijk mbo, maar ook hbo, universiteit. Het opdoen van praktijkervaring door getalenteerde trainees draagt tevens bij aan de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland.
  • METIP werkt samen met technologie-aanbieders (start-ups en scale-ups) die kennis hebben van allerhande digitale technologieën, zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR), 3D imaging, kunstmatige intelligentie (AI), informatieverzameling, en besturing op afstand.
  • Partners uit de maritieme, mariene en offshore energiesector leveren in-kind bijdragen in de vorm van praktijkkennis en bieden technologie-aanbieders testgelegenheden en locaties om innovatieve oplossingen in de praktijk te testen en gereed te maken voor de markt. Natuurlijk in samenspraak met de overheid.
  • Om gebruikers en aanbieders samen te brengen gaat METIP samenwerkingen aan met partijen die de inzet van opkomende digitale technologieën mede willen aanjagen. Zo is METIP in 2021 een samenwerking aangegaan met Energy Reinvented Community (ERC) voor het (helpen) starten van een aantal pilots / projecten tussen offshore operators en technologie-ontwikkelaars voor toepassingen in de offshore energiesector. METIP neemt hierbij als facilitator de coördinatie op zich.

METIP is momenteel onderdeel van de regio deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland, een samenwerking tussen het Rijk en de regio, om de positie als techregio te realiseren. Het is het streven dat METIP in 2024 een zelfstandige positie inneemt.

|
|
Digitalisation
Projecten
Digitalisation

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder ...

Digitalisation

Het gezamenlijk verkennen, onderzoeken, innoveren, ontwikkelen, exploreren, valideren, toepassen en exploiteren van (aspecten van) 3D FOTOGRAFIE en METAVERSE concepten en standa...

3D imaging
Digitalisation

Energy Reinvented Community (ERC) en de focusgroep Digitale Energie ondersteunen het ecosysteem, activiteiten en programma’s van het METIP.

DronesDatascience
Digitalisation

Het Afsprakenkader tussen Booomtag® en METIP heeft betrekking op het toepassen van NFC-technologie (Near-Field Communication) en richt zich op het opschalen van duurzame bedrijf...

Digitalisation

AyeAye® is de unieke alles-in-één bootcomputer die meer dan 20 maritieme producten combineert in één slimme robuuste oplossing. De AyeAye® is bijzonder geschikt voor zeiljachten...

Andere hoofddomeinen

Immersive

METAVERSE, Immersive Technologies

Unmanned

Unmanned Systems, Aerial Vehicles, UAV (drones), Remotely Operated Vehicls ROV’s & Robotics

AM/3D-printing

Additive Manufacturing