METIP maakt de Kop van Noord-Holland compatible

Noordkoppers leven en werken met de zee. De visserij, de marine en de offshore vormen sinds jaar en dag de grond onder onze eeuwig natte voeten. Maar getijden veranderen en de Noordkop verandert mee. Maritieme technologie is constant in beweging. We experimenteren, we leren en we innoveren. En belangrijker nog: we floreren, door dat allemaal samen te doen.

Het Maritime Emerging Technologies Innovation Park. Een kenniscirculatie- en ontwikkelingsplek, technologiehub, community en broedplaats waar ‘emerging en enabling’ technologieën innovatief worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore-toepassingen.

Ondernemers, bedrijven, startups en scale-ups, opleidingen, kennisinstellingen en overheid vinden hier aansluiting op elkaar. Stuk voor stuk pioniers in hun vakgebied, maar samen de Top van Noord-Holland.

METIP is het epicentrum van innovaties en technologietoepassing. Hier worden kennis en krachten gebundeld die tot ver buiten de landsgrenzen voelbaar zijn. Zo komen we binnen METIP onder meer tot nieuwe robotica en software. Tot innovatieve toepassingen van dronetechnologie in de on- en offshore. En tot de doorlopende ontwikkeling van VR & AR voor trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

METIP maakt deel uit van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord Holland. Een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken, samen met provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en andere publieke en private partners. De regio biedt graag de voedingsbodem om uit te groeien tot een ijzersterke techregio. METIP op zijn beurt, heeft letterlijk alles in huis om dat waar te maken.

METIP is namelijk veel meer dan een netwerk of een samenwerkingsverband. Het is de plek waar mensen, middelen en mogelijkheden worden gematcht in een levendige community. En met de plek bedoelen we ook echt dé plek. METIP is gevestigd in Gebouw 51, op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder.

Ambitieuze startups leren hier van gevestigde namen. Scale-ups voegen zich samen en maken hun volgende stap. Kennisinstellingen dragen rechtstreeks bij aan de praktijk en andersom. En getalenteerde trainees vinden hier de hoogwaardige praktijkervaring die hun toekomst maakt.

METIP is de connectie tussen kennis en kunde, organisaties en overheid, onderwijs en ondernemen.

Inschrijven lancering

Donderdag 18 november 2021 – 15:00-17:00 uur
Willemsoord 51, Den Helder

Naar de
livestream