Na twee succesvolle edities van het ONHN ondernemerscafé vindt op donderdag 7 maart de volgende editie van het ONHN ondernemerscafé plaats. Elk kwartaal organiseren we een ondernemerscafé, waarbij iedere editie een ander actueel thema centraal staat. Deze editie maken we ons klaar voor de Circulaire Take-over!

Binnen de Circulaire Economie staan bedrijfsmodellen centraal waarin grondstoffen, onderdelen en producten zo lang mogelijk hun waarde behouden. Dit kan via een gesloten kringloop, waarbij producten ontworpen en geproduceerd worden om zo lang mogelijk mee te gaan in een gesloten keten. Ook voor bedrijven zonder concrete plannen voor duurzaamheid of purpose als bedrijfsdoelstelling is circulaire economie interessant. Ondernemers zijn vaak probleemoplossers vanuit een bepaalde passie. Langer en slimmer gebruik van grondstoffen en producten is slimmer ondernemen. Circulaire economie geeft een antwoord voor uitdagingen met grondstoffen, energie en personeel. En het goede nieuws is dat overstappen naar circulaire economie nu al allerlei voordelen biedt. Maar waar begin je? Hoe maak je de juiste stappen die jouw bedrijf daadwerkelijk verder helpt? Krijg tijdens deze middag antwoord op deze vragen en laat je inspireren door het verhaal van een ondernemer die al aan de slag is met circulair ondernemen.

Tijdens deze middag is er genoeg ruimte voor vragen, kun je een eigen casus voorleggen bij het ONHN team en sparren met mede-ondernemers. We sluiten de middag gezellig af met een netwerkborrel!

Ontmoet, leer, spar en verbind met andere ondernemers uit Noord-Holland Noord!

Programma

16.00 – 16.10 uur: Inloop
16.10 – 16.20 uur: Kick-off door Chris Wever (ONHN)
16.20 – 16.40 uur: Ondernemersverhaal
16.40 – 17.00 uur: Vraag maar raak
17.00 – 18.00 uur: Netwerkborrel

Locatie

Brouwerij Egmond
Slotweg 1
1934 CM Egmond aan den Hoef