XR Campus

XR-campus is de gamestudio van de marine als onderdeel van het Simulatie Centrum Maritiem. Samen met coaches uit de game-industrie worden de nieuwste Virtual Reality (VR)-technologieën verkend en gebruikt om innovatieve opleidings- en trainingsmiddelen voor de marine te ontwikkelen.
Betrokken projectpartners
VR
|
XR Campus

XR-campus bestaat uit een kleine vaste staf met daaromheen een schaalbare flexibele capaciteit van coaches, projectmedewerkers en stagiaires van game-opleidingen. Dit concept kan binnen het METIP dienen als voorbeeld. Daarnaast hoopt XR-campus middels het METIP de aansluiting met de game-industrie te kunnen versterken en samen te werken met andere, voor VR toepasbare, technologieën.

XR-Campus bestaat uit een vaste kern van CZSK-medewerkers, uitgebreid met een flexibele schil van reservisten, enerzijds deeltijd coaches die ervaring hebben in het bedrijfsleven en anderzijds schoolverlaters die de kans krijgen om een periode van twee tot drie jaar ervaring op te doen. XR-Campus voorziet in een aantal stageplekken voor MBO-leerlingen uit het derde en vierde leerjaar. De XR-Campus voorziet de marine van ontwikkelcapaciteit op het gebied van serious gaming applicaties, XR-toepassingen en simulatiesoftware. XR-Campus doet onderzoek naar innovatieve toepassing van XR, en aanverwante technologie. CZSK onderschrijft de doelstellingen van de RegioDeal en het METIP.

Gerelateerde projecten
Immersive

Maginex is verzamelplek en ontwikkel platform waar alle XR content samen komt en beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijsland en bedrijfsleven.

XR