Simulatie Centrum Maritiem (SimCenMar)

Kernpartner
|
|
Simulatie Centrum Maritiem (SimCenMar)

XR-campus is de gamestudio van de marine als onderdeel van het Simulatie Centrum Maritiem. Samen met coaches uit de game-industrie worden de nieuwste Virtual Reality (VR)-technologieën verkend en gebruikt om innovatieve opleidings- en trainingsmiddelen voor de marine te ontwikkelen. XR-campus bestaat uit een kleine vaste staf met daaromheen een schaalbare flexibele capaciteit van coaches, projectmedewerkers en stagiaires van game-opleidingen.

Samenwerking METIP

Boventaand concept kan binnen het METIP dienen als voorbeeld. Daarnaast hoopt XR-campus middels het METIP de aansluiting met de game-industrie te kunnen versterken en samen te werken met andere, voor VR toepasbare, technologieën.

Projecten
Digitalisation

AyeAye® is de unieke alles-in-één bootcomputer die meer dan 20 maritieme producten combineert in één slimme robuuste oplossing. De AyeAye® is bijzonder geschikt voor zeiljachten...

Digitalisation

Het Afsprakenkader tussen Booomtag® en METIP heeft betrekking op het toepassen van NFC-technologie (Near-Field Communication) en richt zich op het opschalen van duurzame bedrijf...

Unmanned

Deck180, ControlTalent.Net en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een Afsprakenkader ondertekend op grond waarvan zij in het Maritime Emerging & Enabling Technol...

Drones
Unmanned

The scope of the framework is a cooperation and collaboration between the three parties to research, to develop the deployment and exploration, to innovate the technical applica...

DronesHydrogen
Digitalisation

Energy Reinvented Community (ERC) en de focusgroep Digitale Energie ondersteunen het ecosysteem, activiteiten en programma’s van het METIP.

DronesDatascience
Unmanned

AirHub BV, DroneQ Aerial Services BV en METIP werken vanaf augustus 2019 samen aan de totstandkoming van een ‘maritime drone command centre’ (MDCC) dat de naam “DronePort Den He...

Digitalisation

Het gezamenlijk verkennen, onderzoeken, innoveren, ontwikkelen, exploreren, valideren, toepassen en exploiteren van (aspecten van) 3D FOTOGRAFIE en METAVERSE concepten en standa...

3D imaging
Immersive

XR-campus is de gamestudio van de marine als onderdeel van het Simulatie Centrum Maritiem. Samen met coaches uit de game-industrie worden de nieuwste Virtual Reality (VR)-techno...

VRAR
Digitalisation

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder ...

Immersive

Maginex is verzamelplek en ontwikkel platform waar alle XR content samen komt en beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijsland en bedrijfsleven.

XR