Rabobank

Kernpartner
|
|
Rabobank

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met stakeholders zetten ze zich al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedient Rabobank particuliere en zakelijke klanten. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

Relatie tot METIP

Rabobank en Maritime Emerging Technologies Innovation Park METIP zijn de komende drie jaar partner. Rabobank wordt dankzij de samenwerking onderdeel van het ecosysteem van innovatieve maritieme bedrijven binnen METIP en gaat daarnaast METIP ondersteunen bij de voorgenomen verzelfstandiging. De samenwerking biedt handvatten voor het aanboren van nieuwe netwerken en de uitwisseling van kennis op het gebied van opkomende maritieme technologie, zoals nieuwe robotica en software, innovatieve toepassingen van dronetechnologie in on- en offshore en de ontwikkeling van VR en XR voor games. Ook gaat Rabobank advies en ondersteuning geven aan de startups en scale-ups die binnen METIP onderdak hebben gevonden. Bij het kennis- en innovatiecentrum METIP werken bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samen aan innovatieve toepassingen voor de maritieme sector. Rabobank past daar perfect bij en kan bijdragen om de innovatiekracht in de regio Den Helder te verstevigen.

Projecten
Digitalisation

AyeAye® is de unieke alles-in-één bootcomputer die meer dan 20 maritieme producten combineert in één slimme robuuste oplossing. De AyeAye® is bijzonder geschikt voor zeiljachten...

Digitalisation

Het Afsprakenkader tussen Booomtag® en METIP heeft betrekking op het toepassen van NFC-technologie (Near-Field Communication) en richt zich op het opschalen van duurzame bedrijf...

Unmanned

Deck180, ControlTalent.Net en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een Afsprakenkader ondertekend op grond waarvan zij in het Maritime Emerging & Enabling Technol...

Drones
Unmanned

The scope of the framework is a cooperation and collaboration between the three parties to research, to develop the deployment and exploration, to innovate the technical applica...

DronesHydrogen
Digitalisation

Energy Reinvented Community (ERC) en de focusgroep Digitale Energie ondersteunen het ecosysteem, activiteiten en programma’s van het METIP.

DronesDatascience
Unmanned

AirHub BV, DroneQ Aerial Services BV en METIP werken vanaf augustus 2019 samen aan de totstandkoming van een ‘maritime drone command centre’ (MDCC) dat de naam “DronePort Den He...

Digitalisation

Het gezamenlijk verkennen, onderzoeken, innoveren, ontwikkelen, exploreren, valideren, toepassen en exploiteren van (aspecten van) 3D FOTOGRAFIE en METAVERSE concepten en standa...

3D imaging
Immersive

XR-campus is de gamestudio van de marine als onderdeel van het Simulatie Centrum Maritiem. Samen met coaches uit de game-industrie worden de nieuwste Virtual Reality (VR)-techno...

VRAR
Digitalisation

De Kop van Noord-Holland, wil met de RegioDeal Maritieme Cluster Kop van Noord-Holland een excellent ondernemersklimaat ontwikkelen voor innovaties door digitalisering op onder ...

Immersive

Maginex is verzamelplek en ontwikkel platform waar alle XR content samen komt en beschikbaar wordt gesteld voor het onderwijsland en bedrijfsleven.

XR