Sepctro-AG

Spectro-AG

Projectpartner
|
|
Spectro-AG

Spectro-AG B.V. richt zich op het ontwerp en de ontwikkeling van digitale kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde oplossingen die RGB, Multi spectrale en Hyper Spectrale teledetectie gebruiken om “echte” uitdagingen in precisielandbouw, bosbouw, waterbeheer en milieubescherming aan te pakken. Ze maken hierbij gebruik van optische sensortechnologieën en AI-modellering, waaronder machine- en deep learning-algoritmen. Het is geschikt voor zowel onbemande luchtvaartuigen (UAV) en onbemande grondvoertuigen (UGV).

Samenwerkingsverband
Spectro-AG gaat in samenwerking met METIP werken aan de integratie van AI in drones, robots en ROV in 2D, 3D en VR media voor offshore en onshore toepassingen. Dit omvat monitoring en vroegtijdige waarschuwingssystemen voor marine groei, waterkwaliteit, milieu bewaking en biodiversiteitsinspecties. De integratie van de Deep4Drone met een Drone-in-Box tech voor 24/7 inspectie is de eerste stap.

Projecten
Geen projecten om weer te geven.