Offshore Wind Innovatie Centrum

Projectpartner
|
|
Offshore Wind Innovatie Centrum

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met windenergie op zee (offshore wind). Het doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze brengt kennis en ervaring samen en maakt het toegankelijk voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met name de windenergie die op zee wordt gewonnen, zal de komende jaren steeds verder groeien. Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd, maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties. OWIC zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. OWIC is hét loket waar men terecht kan voor informatie en voor het leggen van relevante contacten met anderen. Daarnaast richt OWIC faciliteiten in voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.

Projecten
Geen projecten om weer te geven.