De kop van Noord-Holland

De Kop van Noord-Holland

Endorsing partner
|
|
De Kop van Noord-Holland

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 74 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland.

Projecten