Officiële ondertekening samenwerking ECAM en METIP

Datum: 29-03-2023
t/m 29-03-2023
Tijd: 12:30
t/m 13:30

Op 29 maart tekenen de partijen ECAM en METIP officieel hun samenwerking.

De ondertekening vindt plaats van 12.30 -13.30 uur
Locatie: METIP – Willemsoord 51AA in Den Helder 

Het Expertise centrum additive manufacturing (ECAM) valt onder de Directie Materiële Instandhouding van de Koninklijke Marine. Het centrum is opgericht om te innoveren, onderzoek te doen en defensie breed advies te geven op het gebied van AM.

Het Expertisecentrum Additive Manufacturing (ECAM) en het Maritime Emerging Technologies Innovation Park (METIP) bevestigen op 29 maart a.s. officieel hun samenwerking. Dit afsprakenkader is een project specifieke uitwerking van de raamovereenkomst tussen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Partijen hebben als gezamenlijk doel om de regio aantrekkelijk te maken voor jongeren, werkzaam of lerende in de wereld van additieve manufacturing. En het aantrekkelijk houden van de regio voor reeds aanwezige bedrijven en (semi)overheidsinstellingen door kennis en ervaring over additive manufacturing te delen.

In deze samenwerking ligt de focus op het creëren van een additie manufacturing (AM) ecosysteem, gericht op kennisdeling, kennisoverdracht en het uitvoeren van demonstratieprojecten, met als doel het initiëren van innovatieprojecten. Deze doelen worden uitgevoerd onder de naam AM-INN. Hiervoor verplaatst CSZK de activiteiten van ECAM van het Defensieterrein naar de METIP AM-INN. Het ECAM levert inhoudelijke bijdragen en neemt actief deel aan METIP georganiseerde kennisbijeenkomsten, gezamenlijke toepassing, (praktijk)onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van AM.

Gerelateerd