Interview met onderzoeksstagiair Tjerk Terpstra: Kan METIP in de toekomst financieel zelfstandig zijn?

Datum: 09-12-2022

Kan METIP in de toekomst financieel zelfstandig zijn?

Hoe kan METIP financieel zelfstandig opereren op de lange termijn? Over die vraag heeft student Tjerk Terpstra zich dit jaar gebogen. Dat deed hij voor zijn afstudeerscriptie ter afsluiting van zijn bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Alkmaar. Hij is met vlag en wimpel geslaagd.

Tjerk, geboren en getogen in Den Helder, is geïnteresseerd in techniek en van nature leergierig met een praktische kijk op de dingen. ,,Ik heb een technische achtergrond en werk graag met mijn handen, maar een leidinggevende functie trekt me ook. Anderen aansturen en meedenken in het proces, dat is wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Die combinatie heb ik de afgelopen vier jaar kunnen maken tijdens mijn opleiding.’’

Enthousiaste verhalen

Zoekend naar een onderwerp voor zijn afstudeerscriptie, kwam hij METIP op het spoor. In Den Helder, de plek waar zijn hart ligt. ,,Ik ken een van de eigenaren van het bedrijf Dronesview dat op het innovatiepark gevestigd is. Hij vertelde enthousiaste verhalen en dat wekte mijn interesse. Ik ben in gesprek gegaan met John Spee en Michel Kaspers, die me een en ander hebben uitgelegd over METIP. Ik kreeg de vrijheid om zelf de inhoud van mijn afstudeerscriptie op te zetten en de kaders te bepalen.’’

Tjerk Terpstra
METIP- werkplaats

Financiële zelfstandigheid

In januari is Tjerk aan de slag gegaan. ,,Mijn onderzoek gaat over de wijze waarop METIP een zelfsturende organisatie kan worden en zelf inkomsten kan genereren door een netwerk van partners op te zetten en projecten uit te voeren. METIP wil er namelijk voor zorgen dat er financiële zelfstandigheid ontstaat en het ecosysteem dus niet afhankelijk meer hoeft te zijn van subsidie. Mijn doel was te onderzoeken wat de theorie zegt over het opzetten van een netwerk in deze vorm. Daarbij heb ik als rode draad drie kernbegrippen gebruikt: ecosysteem, business model en netwerkstrategie. Ik heb zoveel mogelijk informatie verzameld uit bestaande rapporten, theoretische bronnen van universiteiten en gesprekken met partners. Wat zegt de theorie over het besturen van zo’n ecosysteem en wat is er al gezegd over het financiële plaatje? Dat bleek vrij weinig, wat het lastig maakte om iets te zeggen over de financiële zelfstandigheid. Ik heb wel aanbevelingen gedaan.’’

Structuur aanbrengen

Tjerk kon bovendien advies geven over de governance. ,,Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat METIP een vliegende start heeft gekend. Het blijkt echter ook dat er geen structuur is in de huidige werkwijze van METIP. Daarnaast ontbreekt het aan kennis om te komen tot een ingericht ecosysteem waarbij een collectief ontstaat. En die is wel nodig. Bijvoorbeeld door een stuurgroep te creëren met een strategische ring van partners daar omheen van bedrijven die projecten kunnen inbrengen. Hoe meer kernpartners METIP krijgt, hoe sterker de alliantie wordt. Partijen moeten dan wel bereid zijn een deel van hun autonomie op te geven, met het vertrouwen dat ze hier gezamenlijk meer voor terug krijgen.’’

Beloond met een 9

Eind augustus heeft Tjerk zijn scriptie verdedigd. Zijn docenten waren zeer tevreden en beloonden hem met het cijfer negen. Toch was afstuderen best een pittig traject, vond Tjerk. ,,Het was niet altijd leuk. Vooral in het begin had ik best veel twijfel. Had de opdrachtgever wel wat aan wat ik deed? Moest ik niet nog dieper in de materie duiken? Ik wilde het zo goed mogelijk doen, maar moest mezelf ook de tijd gunnen om alle input te begrijpen en te duiden wat de precieze wensen van METIP waren. Je komt er dan achter dat een half jaar eigenlijk heel kort is en dat je keuzes moet maken. Je leert met het schrijven van zo’n scriptie vooral hoe je snel alle informatie moet trechteren, bundelen en op de juiste manier verwerken.’’

Tjerk Terpstra onderzoek stage METIP

Goede begeleiding

Leerzaam was deze periode dus zeker, vindt Tjerk. ,,Dit was volledig nieuwe theorie voor mij, daar moest ik me erg in verdiepen. Ik heb wel handvatten gekregen hoe ik de grote hoeveelheid informatie het beste kon filteren, maar de onbekendheid met het onderwerp maakte de uitdaging des te groter. Dat was mooi. De samenwerking met John Spee was ook goed. Hij gaf me de vrijheid om zelf het onderwerp af te bakenen binnen het half jaar dat ik had en ik mocht hem aanschieten wanneer ik dat maar nodig had. Het was fijn om gebruik te kunnen maken van zijn jarenlange kennis en ervaring. Hij stond overal voor open, maar was ook kritisch waar nodig. Dat kon ik zeer waarderen. Dat versterkte alleen maar mijn rapport.’’

Eerste bevindingen notitie

Naast het rapport van Tjerk heeft METIP eveneens een onderzoek laten uitvoeren door Twijnstra & Gudde over hetzelfde onderwerp. Dit bureau heeft inmiddels een ‘Eerste bevindingen notitie’ ingeleverd. Waar Tjerk met name het theoretisch kader heeft beschreven en van daaruit een advies en conclusies heeft geformuleerd, gaat het onderzoeksbureau meer in op de praktijk. Ook gaan zij dieper in op het financiële verhaal. Met beide rapporten naast elkaar kan het bestuur de sterkste keuze maken, denkt Tjerk. ,,Onze onderzoeken liepen afzonderlijk parallel. Zij hebben gesproken met de grote schakels in het netwerk, ik heb de vraag over de toekomstige verzelfstandiging meer bekeken vanuit de theoretische kant. Het bestuur kan nu beoordelen wat de overeenkomsten van beide rapporten zijn en welke keuzes voor de toekomst het meeste kans van slagen hebben.’’

toekomstplannen

Wat de toekomstsplannen van Tjerk zelf zijn, weet hij nog niet. ,,METIP heeft mij gevraagd om in dienst te komen en ook mijn begeleidende docent heeft mij benaderd om in zijn bedrijf te komen werken. Dat beschouw ik als grote complimenten. En METIP is een mooie toegevoegde waarde voor de regio. Maar voor hetzelfde geld ga ik een heel andere richting op. Ik heb de mazzel dat mijn technische diploma’s in de huidige arbeidsmarkt gewild zijn. Mijn kracht is dat ik verbaal sterk ben en goed kan communiceren. Ik ben geen stille Willie. Het mooiste zou zijn als ik een functie kan vinden in de offshore of techniek waarin ik de spin in het web kan zijn tussen de marketingafdeling, R&D en techniek. Waarin ik leiding mag geven aan een team, mensen mag motiveren en op een leuke manier laten samenwerken. Daar zou ik heel blij van worden.’’

Tjerk Terpstra onderzoekstage METIP
Gerelateerd