Livestream
opening METIP

Video afspelen

Programma
opening METIP

Start
 • Thijs Pennink
  Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN
 • Kees Visser
  Wethouder gemeente Den Helder
 • Ariane Hoog
  Directeur Willemsoord BV
Making-off video
 • door Pascal Riksman
  Eigenaar Pride at Work
Presentatie over METIP
 • door John Spee
  Projectmanager METIP
Animatie
Officiële opening
 • Thijs Pennink
 • Kees Visser
 • Jan de Boer
  Burgemeester Den Helder
 • Peter van den Berg
  Directeur Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur bij de Koninklijke Marine
Trendwatcher Richard van Hooijdonk
Afsluiting

METIP maakt de Kop van Noord-Holland compatible

Noordkoppers leven en werken met de zee. De visserij, de marine en de offshore vormen sinds jaar en dag de grond onder onze eeuwig natte voeten. Maar getijden veranderen en de Noordkop verandert mee. Maritieme technologie is constant in beweging. We experimenteren, we leren en we innoveren. En belangrijker nog: we floreren, door dat allemaal samen te doen.

METIP is het Maritime Emerging Technologies Innovation Park. Een innovatiecentrum, community, tech- en gameshub en broedplaats waar maritieme technologie tot het hoogste niveau wordt getild en de energietransitie in volle gang is. Bedrijven, overheden, opleidingen, startups en kennisinstellingen vinden hier aansluiting op elkaar. Stuk voor stuk uitmuntend in hun vakgebied, maar samen de Top van Noord-Holland.

Tech Regio

METIP is het epicentrum van de maritieme kennis, technologie en innovaties. Hier worden krachten gebundeld die tot ver buiten de landsgrenzen voelbaar zullen zijn. Zo komen we binnen METIP tot nieuwe robotica en software, innovatieve toepassingen van bijvoorbeeld dronetechnologie in de on- en offshore en tot de doorlopende ontwikkeling van VR en XR voor games en trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

METIP is veel meer dan een netwerk of een samenwerkingsverband. Het is de plek waar mensen, middelen en mogelijkheden worden gematcht/samenkomen in een levendige community waar passie,inspiratie en creativiteit elkaar steeds opnieuw vinden. En met de plek bedoelen we ook echt dé plek. 51, op de voormalige Helderse scheepswerf Willemsoord. Ambitieuze startups kunnen hier leren van gevestigde namen, scale-ups voegen zich samen en maken hun volgende stap, kennisinstellingen dragen rechtstreeks bij aan/wisselen rechtstreeks uit met de praktijk en getalenteerde studenten.

METIP is onderdeel van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (hierna te noemen ‘Regio Deal’). METIP is ontstaan in nauwe samenwerking met bedrijven, scholen, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Provincie Noord-Holland, de gemeente Den Helder en het Ministerie van Defensie. Noord-Holland biedt graag de voedingsbodem om uit te groeien tot een ijzersterke techregio. METIP op haar beurt, heeft letterlijk alles in huis om dat waar te maken.